• Laureys Mutsaerts

  Overleden vóór 1443. Gehuwd met Hillegond Hendrick SnijdersKinderen:

  1. Jan Laureys Mutsaerts Volgt II
  2. Willem Laureys Mutsaerts
 • Jan Laureys Mutsaerts

  De Rijt, Oisterwijk. Gehuwd met Hille Jan Sheerden.Kinderen:

  1. Laureys Jan Mutsaerts
  2. Jan Jan Mutsaerts
  3. Willem Jan Mutsaerts Volgt III
  4. Eelen Jan Mutsaerts Enkele nazaten voerden de achternaam Eelkens

   

 • Willem Jan Mutsaerts

  Zie: Brabantse Leeuw, jaargang 6. Gehuwd met Juet Vranck Aert van der HoevenKinderen:

  1. Adriaen Willem Mutsaerts Volgt IV
  2. Jan Willem Mutsaerts Overleden vóór 1510. Woonde te Tilburg
  3. Adriana Willem Mutsaerts
  4. Peter Willem Mutsaerts Overleden vóór 1505. Woonde te Tilburg
 • Adriaen Willem Mutsaerts

  Overleden vóór 1520. Gehuwd met Geetruid Jan Denijs MeijnaertsKinderen:

  1. Lenaert Adriaen Willem Mutsaerts Overleden vóór 1572
  2. Lijsbeth Adriaen Willem Mutsaerts
  3. Willem Adriaen Willem Mutsaerts Overleden vóór 1543
  4. Denijs Adriaen Willem Mutsaerts Volgt V

   

 • Denijs Adriaen Willem Mutsaerts

  Overleden vóór december 1553. Gehuwd met Danielken Niclaes Steven Reijnen. Zij was nog op 11 december 1553 in leven, als zij genoemd wordt in een boedelscheiding voor schepenen van Tilburg (GAT R 299,f.28v), zie De Brabantse Leeuw XLIII (1994) p.112.Kinderen:

  1. Cornelis Denijs Adriaen Mutsaerts Volgt VI
  2. Jan Denijs Adriaen (sr) Mutsaerts Getrouwd met Anna, dochter van Adam Laureijs Backs & Hilleken Jan Elen SijmonsUit dit huwelijk:
   1. Goijaert Jan Denijs Mutsaerts Woonde in Meerhout, België. Vermeld Hilvarenbeek (R.40,165v, anno 1612) Getrouwd met Martina Gijsbrecht Marten van Hoofve.Uit dit huwelijk:
    1. Gijsbert Goijaert Jan Mutsaerts Gedoopt 1 juni 1589, begraven 27 okt 1668. Geprofest in Tongerlo 18 apr 1620, proost van het Canonikessenklooster van Leliëndaal te Mechelen.
    2. Hendrick Goijaert Jan Mutsaerts Gedoopt 11 nov 1605, begraven 24 sep 1647. Kloosternaam Godefridus, geprofest te Tongerlo 24 juni 1630. Pastoor van Tongerlo en Oelegem
    3. Maria Goijaert Jan Mutsaerts Nobertinesse te Herentals
    4. Catarina Goijaert Jan Mutsaerts Overleden Oosterhout 8 mei 1655. Norbertinesse te Breda
    5. Godefridus Goijaert Jan Mutsaerts Begraven 27 okt 1647. Pastoor te Tongerlo
   2. Denys Jan Denis Adriaen Mutsaerts Getrouwd met Jenneken Willem Reyner Gerit ReynenUit dit huwelijk:
     1. Dionysius Mutsaerts Geboren Tilburg omstreeks 1578, overleden Antwerpen 19 nov 1635.
      Afbeelding 1 Dionysius Mutsaerts

      Priester en geschiedschrijver. Van zijn hand is ondermeer De Kerckelycke Historie (Antwerpen, 1622) en Generale kerckelijcke historie van het begin der wereld tot het jaar onses Heeren Jesu Christi MDCXXIV (Antwerpen, 1624). Rond 1600 ingetreden bij de Norbertijnen in Tongerlo (Belgische Kempen), aldaar geprofest 23 maart 1603. Priester gewijd 1606, vervolgens drie jaar gestudeerd aan de universiteiten van Douai en Louvain. Kapelaan te Diest 1609-1613, circator van de abdij van Diest (1614) en pastoor te Kalmthout 1616-1625. In 1625 vertrokken naar Rome waar hij betrokken was bij de oprichting van het Norbertijns college. Proost van het klooster Sint Catharinedal in Breda 1626-1635.

  3. Laureijs Denijs Adriaen Mutsaerts Overleden vóór 1589
  4. Claes Denijs Adriaen Mutsaerts Geboren Tilburg 1530, overleden 1608. Pastoor te Tilburg; 40e abt van Tongerlo, in België, 1592-1608.
  5. Dingen Denijs Adriaen Mutsaerts Getrouwd met Gerit, zoon van Gerit Hendrick Gerit Smolders & Geertruid Hendrick van Spaendonck
  6. Jan Denijs Adriaen Mutsaerts de jonge Overleden vóór 1553. Getrouwd met Jenneken, dochter van Gerit Jan Peter Ghijben & Margriet Willem Laureijs Ancems, weduwe Joost Peter Jan Swagemakers
  7. Joost Denijs Adriaen Mutsaerts Getrouwd met Catalijn Gerit Jan Brock, dochter van Gherit Brock Jans (Brocken), pachter van een hoeve in de Tilburgs herdgang Broeckhoven en deken van het Heilig-Sacramentsgilde in de kerk van Tilburg 1546, bij Odilia Wouters van Haaren. Catlaijn hertrouwde met Jan Jan Jans de jonge die Wit.Uit dit huwelijk:
   1. Daniel Joost Denijs Mutsaerts Geboren rond 1562. Schepen van Tilburg. Getrouwd met Adriaentjen Cornelis Jan Laureys Eelkens. Hertrouwd Tilburg 18 mei 1614 met Catarina Pauwels Willem HapaertsUit het eerste huwelijk:
    1. Niclaes Daniel Mutsaerts leerlooier en schoenmaker te Tilburg. Aldaar getrouwd 6 feb 1627 met Maeyken Schilders (gedoopt Hilvarenbeek 24 jan 1607) dochter van Laureys Cornelis Schilders, President Schepen te Hilvarenbeek, bij Syken Jan Mercx.
    2. Jenneken Daniel Mutsaerts Getrouwd met Jan Franssen de Weirdt (1584-1639), zoon van Frans Geraert Philips de Weert bij Aleyt mr. Henrick Anthonis Bouwdewijns. Hij was schepen van Hilvarenbeek, kerkmeester aldaar 1639. Schoenmaker. Jenneken maakt 1643 haar testament (Hilvarenbeek RO 50,f.80v, 27 juni 1643, zie De Brabantse Leeuw XLV (1996) p.122)
   2. Marie Joost Denijs Mutsaerts
   3. Huijbert Joost Denijs Mutsaerts
   4. Denijs Joost Denijs Mutsaerts

   

 • Cornelis Denijs Adriaen Mutsaerts

  Overleden vóór 1589. Schepen te Moergestel in 1569 en 1574; ook President Schepen aldaar, bedankt 20 jan 1586 wegens hoge ouderdom en ziekte. Koopt 1565 de helft van de windmolen van Moergestel (sH.R 1397, f.385 11 dec 1573). Hij geeft in 1567 een volmacht aan Lauwerijs Dionijs Mutsaerts (SA 45,f.34v, zie ook De Brabantse Leeuw VI (1957) p.46) Gehuwd met Margriet, dochter van Hendrick Jan Goetstouwen bij Adriana (SA 45,f.65v en 2e deel f.140)Kinderen:

  1. Denis Cornelis Denijs Mutsaerts Volgt VII
  2. Daniel Cornelis Denijs Mutsaerts
   Schepen te Moergestel. Gehuwd met Adriana Antonis van LaerhovenKinderen:

   1. Cornelis Daniel Mutsaerts Molenaar van de windmolen te Moergestel, als zodanig vermeld in 1649, 1655 en 1661 (zie De Brabantsche Leeuw 14 (1965) p.84). Mutsaerts protesteerde tijdens een vergadering van het Corpus van Moergestel op 5 oktober 1649 op luide toon tegen de belastingzetting op zijn bezit. De uit Hilvarenbeek afkomstige schout Johan van den Kerckhoff kreeg het bijzonder zwaar te verduren. Hij zou zijn eigen goederen van zetting vrijhouden, aldus de molenaar. De schout opperde dat hij zich aan brieven van de heer van Moergestel had te houden. ‘ick veghe mijn gat aan de brieven van de heer van Moergestel,’ antwoordde Mutsaerts. ‘Dien hoop van Beeck, soude die ons regeren!’ Het incident leidde tot een proces tegen de mulder (Zie De Kleine Meijerij 24 (1973) p.86)
    Gehuwd met Adriana, dochter van meester Jan Baten bij Geertrui Laureis Peters. Haar zuster Jenneke was getrouwd met Jan Marcelis van Vaerle (gest. Moergestel 5 sep 1668) en zo moeder van Jan Jan van Vaerle, drossaard van Moergestel vanaf 1670.Kinderen:

    1. Jenneken Cornelis Daniel Mutsaerts Gedoopt Moergestel 30 maart 1628. Getrouwd met Nicolaes Marcelis de Beir, van wie 1709 een woonhuis, molen en brouwerij in de Heuvelstraat te Tilburg wordt geërfd.
    2. Jan Cornelis Daniel Mutsaerts Gedoopt te Moergestel 15 april 1631. Molenaar te Boxtel, later op de Wolfswinckel te St. Oedenrode. Gehuwd Boxtel 6 jan 1655 met Pirijntje Gijsbert van de Asdonck
    3. Daniel Cornelis Daniel Mutsaerts Gedoopt Moergestel 26 nov 1634. Ongehuwd.
    4. Willem Cornelis Daniel Mutsaerts
  3. Hendrick Cornelis Denijs Mutsaerts Geboren rond 1559. Gehuwd met Hilleken, dochter van Laureys Gijsbert Peter van den Nieuwenhuyse & Jenneken Niclaes van den Eijnde. Het echtpaar bezit de helft van een stede te Diessen op Baerschot. De andere helft behoort toe aan de weduwe en kinderen Jan Jan Peter Baten. In 1617 verpacht Hilleken het aambeeld waarop Hendrick en ook zijn vader Cornelis plachten te smeden (Moergestel R.50, dd 4 mei)
   Afbeelding 2 Het schild van Cornelis Handrick Meutsers, koning van het Sint Jorisgilde te Moergestel in 1657. Let op de drie takkenbundels of mutserds in het wapen.

   Kinderen:

   1. Cornelis Hendrick Cornelis Mutsaerts Schepen van Moergestel, onder meer in 1631. Was 60 jaar oud in mei 1656.
   2. Nicolaes Hendrick Cornelis Mutsaerts Geboren rond 1611. President Schepen van Moergestel, o.m. in 1662. Afgezet 18 maart 1667.
  4. Jan Cornelis Denijs Mutsaerts Woonde aan het Rootven in Moergestel. Gehuwd met Maria Jacob Jan (sr) van Gilse, dochter van Jacob Jan van Gilse & Adriana Aert Rutger Verhoeven.Kinderen:
   1. Jacob Jan Cornelis Mutsaerts
   2. Adriaen Jan Cornelis Mutsaerts Gehuwd Moergestel 24 feb 1624 met Elisabeth Daniel Jacob Goossens. Hertrouwd 12 feb 1643 op ongeveer 47-jarige leeftijd met Heijlwich Merten Goijaert van Ostade, dochter van Marten Goijaert van Ostade & Catalijn Hendrick van EschKinderen:
     1. Bernaert Adriaen Jan Mutsaerts Begraven Tilburg (Korvel) 27 sep. 1676Molenmeester in 1674. Huurder van de watermolen te Moergestel per 5 sep 1676. Woonde te Tilburg. Gehuwd Moergestel 23 mei 1659 met Anna, gedoopt Tilburg 7 maart 1615, dochter van Robbert Jan Willem Meeus Toten ook genaamd Van Gils & Geertruid Adriaen Jan FranckenUit dit huwelijk:
      1. Maria Bernaert Adriaen Mutsaerts Gedoopt Moergestel 30 jan 1662, aldaar begraven 11 december 1662.
      2. Jan Bernaert Adriaen Mutsaerts Gedoopt Moergestel 9 okt 1663
      3. Robbert Bernaert Adriaen Mutsaerts Gedoopt Moergestel 18 jan 1667, begraven Tilburg (Korvel) 18 jan 1748. Getrouwd Tilburg 19 apr 1693 met Maria Antonij Soffaerts (geboren te Heijthuizen, begraven Tilburg 6 maart 1716). Hertrouwd Tilburg 23 dec 1717 met Anna Hendrick Vlamincx, geboren te Ulicoten, begraven Tilburg-Laar 30 okt 1748.Uit het eerste huwelijk:
       1. Magdalena Robbert Bernaerd Mutsaerts Gedoopt Tilburg 3 april 1694. Getrouwd Tilburg 8 juli 1718 met Adriaen Justinus Adriaen Smulders alias Adriaen Joost Smolders, gedoopt Tilburg 27 sep 1694, aldaar begraven 18 maart 1732, zoon van Joost Adriaen Jan Smulders en Anna Niclaes Cauwenbergh. Hertrouwd Tilburg 21 feb 1735 met Hendrick Cornelis Melis, geboortig van Riel
       2. Bernardus Robbert Bernaerd Mutsaerts Gedoopt Tilburg 8 jan 1696, aldaar begraven 11 juni 1776. Woonde in de herdgang Veldhoven.
        Afbeelding 3 Het huis van Barend Mutsaers (1696-1776) onder Veldhoven. In 1928 afgebrand.

        Getrouwd Tilburg 10 mei 1728 met Joanna Adriaaen ReijnsUit dit huwelijk:

        1. Jan Baptist Bernard Mutsaerts Gedoopt Tilburg 17 sep 1739, aldaar overleden 4 mei 1814. Pastoor in Alphen in 1791, met het recht op de pastoorstienden.
        2. Adriaan Bernard Mutsaerts Gedoopt Tilburg 25 feb 1744, aldaar overleden 30 dec 1815. Woonde aan het Goirke en was daar kerkmeester. Hij was ook lid municipaal in de Franse tijd, president schepen en drossaart ad interim in 1802. Getrouwd Tilburg 29 april 1771 met Marie Elisabeth Niclaes Bruers
        3. Arnold Bernard Mutsaerts Gedoopt Tilburg 18 sep 1745, overleden aldaar 23 sep 1811. Fabrikant en wijnhandelaar, woonde in Veldhoven. Getrouwd Tilburg 12 mei 1794 met Maria Elisabeth Jacob de Greef.Uit dit huwelijk:
         1. Bernardus Jacobus Arnold Mutsaerts
          Gedoopt Tilburg 16 juni 1795, aldaar overleden 20 aug 1872. Fabrikant; Lid Provinciale & Gedeputeerde Staten. Getrouwd Eindhoven 4 mei 1826 met Elisabeth Boex

          B J Mutsaerts (1795-1872)


          Uit dit huwelijk:

          1. Wilhelmus (Willem) Petrus Adrianus Mutsaerts Geboren Tilburg 3 augustus 1833, aldaar overleden 12 februari 1907.Directeur wijnhandel Mutsaers, Bogaers & Co te Tilburg; Lid Provinciale Staten van Noord Brabant van 12 aug 1868 tot 2 feb 1907; Lid Gedeputeerde Staten van Noord Brabant 8 juli 1874 tot 1901; Lid Tweede Kamer der Staten Generaal 19 maart 1889 tot 15 sep 1891 (voor Eindhoven), van 15 sep 1891 tot 20 maart 1894 (voor Waalwijk), van 16 mei 1894 tot 19 sep 1905 (voor Waalwijk); burgemeester van Tilburg 3 dec 1901 tot 12 feb 1907.
           W P A Mutsaerts (1833-1907)
         2. Jacobus Arnoldus Arnold Mutsaerts Gedoopt Tilburg 28 jan 1805, overleden ’s Gravenhage 2 feb 1880. Advocaat te Tilburg 1830-42; Lid gemeenteraad Tilburg ca.1833-35; kantonrecher aldaar 1842-1849; Lid Provinciale Staten voor Tilburg 1833-1840; Lid Gedeputeerde Staten van Noord Brabant 9 juli 1835 tot oktober 1840; Lid Tweede Kamer der Staten Generaal 18 oktober 1840 tot 13 februari 1849; Lid Gemeenteraad van Tilburg, van oktober 1843 tot 1848; Lid Tweede Kamer der Staten Generaal 13 feb 1849 tot 16 nov 1850; kantonrechter te Tilburg 1 aug 1842 tot nov 1848; raadsheer Hooge Raad der Nederlanden 16 nov 1849 tot 28 dec 1853; Minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst 24 nov 1848 tot 1 nov 1849, 31 dec 1853 tot 1 juli 1856, 23 feb 1860 tot 14 maart 1861; Lid van de Raad van State 1 juli 1856 tot 23 feb 1860; Minister van Justitie ad interim van 23 feb 1850 tot 9 maart 1860; Lid Raad van State 29 maart 1861 tot 23 feb 1877; Minister van Staat 23 februari 1877.
          Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw 1856Getrouwd Tilburg 21 augustus 1834 met Anna Adilia Cornelis van Dooren
       3. Dirck Robbert Bernaerd Mutsaerts Gedoopt Tilburg 22 feb 1700, begraven aldaar 22 nov 1775. Getrouwd Tilburg 20 april 1744 met Jennemarie Wouter Cleijsen

       Uit het tweede huwelijk:

       1. Hendrick Robbert Bernaerd Mutsaerts Gedoopt Tilburg 17 okt 1718
       2. Bernard Robbert Bernaerd Mutsaerts Gedoopt Tilburg 10 juni 1723, begraven aldaar 16 sep 1786. Woonde in de herdgang Oerle. Getrouwd Tilburg 20 mei 1753 met Maria Jan van Dooren
     2. Daniel Adriaen Jan Mutsaerts Gedoopt Moergestel 1 aug 1637. Getrouwd met Johanna (1627-1684), dochter van Andries Jan Ancem van de Pol bij Anna Peter Stapels. Hertrouwd met Adriana Wouter van de Heuvel. Jenneke en Daniel passeren op 13 maart 1684 hun testament voor schepenen van Moergestel (SA 308,f.143)

    Uit het eerste huwelijk:

      1. Elisabeth Daniel Adriaen Mutsaerts Gedoopt Moergestel 8 sep 1663
      2. Jan Daniel Adriaen Mutsaerts Gedoopt Moergestel 14 okt 1666
      3. Adriaan Daniel Adriaen Mutsaerts Getrouwd Tilburg 18 feb 1703 met Joanna Cornelis Vermeer
      4. Margo Daniel Adriaen Mutsaerts Gedoopt Moergestel

    Uit het tweede huwelijk:

     1. Catarina Daniel Adriaen Mutsaerts Gedoopt Moergestel 15 dec 1688
     2. Jan Daniel Adriaen Mutsaerts Gedoopt Moergestel 27 juli 1691. Woonde 1725 op ’t Schel buiten Antwerpen
  5. Coenraet Cornelis Denijs Mutsaerts Vermeld in een schepenakte Moergestel 1616. Gehuwd met Marij Jan Jan Gerard DiercksKinderen:
   1. Denis Coenraad Cornelis Mutsaerts Geboren rond 1593. Schepen van Moergestel. Getrouwd met Antonia, dochter van Willem Jan de Crom & Adriana Antonis van Laerhoven.Uit dit huwelijk:
    1. Willem Denis Coenraed Mutsaerts Molenaar te Moergestel, als zodanig vermeld 1663. Gehuwd Hilvarenbeek 20 apr 1655 met Niclaesken Laureys Hendrick Cools, hertrouwd met Maria Jan van Ostaden.Kinderen:
     1. Antonis Willem Denis Mutsaerts Gedoopt Moergestel 12 feb. 1658
    2. Coenraed Denis Coenraad Mutsaerts Gedoopt Moergestel 12 mei 1626 (doopgetuigen: Andries Wouter van Vessem en Adriana Mudtsarts). Aldaar getrouwd 26 sep 1670 met Petronella Jan Baeten
    3. Coenraed Denis Coenraad Mutsaerts Gedoopt Moergestel 15 aug 1627. Aldaar getrouwd 16 juli 1673 met Catarina Goijaert van Ostade

    

 

 1. Denis Cornelis Denis Mutsaerts


  Begraven Moergestel 15 september 1593. Schepen van Moergestel, onder meer in 1590. Getrouwd met Jenneken, dochter van Jacob Jan Wouters bij Josijn Willem Mathijs Roosen.
  Kinderen:

  1. Adriaan Denis Cornelis Mutsaerts
  2. Jacob Denis Cornelis Mutsaerts Getrouwd met Catarina Andries Adams, dochter van Andries Adams & Geertruid Willem Goijaert Veraa.
  3. Adriana Denis Cornelis Mutsaerts Gehuwd met Andries Wouter Andriessen van Vessem
  4. Nicolaes Denis Cornelis Mutsaerts Geboren rond 1581, overleden voor 1634. Woonde te Tilburg ‘aen de Stockhasselt’. Getrouwd met Willemken, dochter van Henrick Mathijs Vos bij Kathelijn Wouter Jan Reijnen.Uit dit huwelijk:
   1. Henric Nicolaas Mutsaerts Getrouwd met Elisabeth Janssen van Beeck. Hun kinderen worden te Moergestel gedoopt
   2. Jacobus Nicolaas Mutsaerts
   3. Cornelis Niclaes Denis Mutsaerts